امیر ثناجو| Amir Sanajou

فرازی از گات ها

هات 50 بند 3 - ای مزدا کسی که نیروی معنوی خشترا و وهومن راهنمای او در زندگی است به اشا یا سرچشمه ی حقیقت خواهد رسید و همچنین کسی که در پرتو بخشایش ایزدی به پیشرفت و آبادانی این جهان دوست داشتنی که دروغ و ریا آن را فرا گرفته است کمک کند از یاری اشا برخوردار خواهد شد.
Template Design:Dima Group