امیر ثناجو| Amir Sanajou
دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 50 بند 4 - ای هستی بخش یکتا با سرودهای ستایش تو و همچنین اشا ( نماد راستی و پاکی ) و خشترا ( نماد نیروی معنوی و توانایی چیرگی بر خویش ) را می پرستم و خواستارم که در فراز بین راه آسمان حقیقت گام نهاده و به آوای حق که از دوستداران تو در گروثمان برخواهد خاست گوش فرا دهم.
Template Design:Dima Group