امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

عکاس:؟؟

 

فرازی از گات ها

هات 44 بند 4 - ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه نیرویی زمین را در پایین و سپهر را در بالا نگه داشته است و از فرو افتادنش جلوگیری می کند؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست آنکه به باد وزش و به تیره ابر باران زا تند روی بخشید؟ ای مزدا کیست آفریننده و الهام بخش منش پاک؟
Template Design:Dima Group