اتاقک و غارهای کوچک در دل کوه صخره ای در حدود دو کیلومتری روستای سقای

عکاس: ؟؟

 

جستجو در سایت