عکس:؟؟

 شهرستان كلیبر

?شهرستان كلیبر با دارا بودن موقعیت جغرافیایی خاص از دیر باز مورد توجه بوده است.این منطقه كوهستانی كه دارای شكارگاه ،پناهگاه و رودخانه های فراوان است از دوره های پیش از تاریخ محل استقرار و سکونت بشری بوده و بدون وقفه نیز ادامه داشته است .

?شهر كلیبر بی شك همان شهر بذ تاریخی است كه در بسیاری از اسناد تاریخی اشاره شده است كه به مرور زمان كلمه بذ به بر تبدیل شده و با تركیب كلمه كل كه همان كلی یا قلعه سنگی  است  به كلیبر مبدل گشته است و قلعه جمهور نیز با انتساب از شهر بذ به كلی بذ یا قلعه بذ تغییر یافته است .

?مطالعات باستانشناسی در قلعه جمهور قدمت آن را به دوران قبل از اسلام و به اشكانیان می رساند البته در خود شهر به جهت تغییرات و ساخت وسازهای فراوان آثاری ازآن دوران به جا نمانده است.

?شهر كلیبر همانند سایر شهرهای تاریخی دارای یك بافت قدیمی است كه درآن می توان مسجد جامع ، بازارهای قدیمی، حمام ، كوچه های تنگ قدیمی را یافت .

?   از آثار دیگر به مسجد امامزاده که در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسیده و نیز میتوان به برج فرخی،برج شجاعی،برج حمید و پل قدیمی و تاریخی (سینیخ کورپو )نام برد.

جستجو در سایت