امیر ثناجو| Amir Sanajou

تجلی  نقش و  نگار بر سختی  فلز
هنر حکاکی روی فلز، قلم زنی سبک تبریز

 

 

 

فرازی از گات ها

هات 33 بند 6 - پروردگارا چون پرستنده پرهیزگاری که به راستی و پاکی ایمانی استوار دارد با تمام وجودم روح پاک تو را می ستایم و از اندیشه حکمت بارت خواستارم ماموریت ارشاد و رهبری را چنان که اراده توست انجام دهم. ای خداوند جان و خرد آرزو دارم به دیدار تو و مشورت با تو (مانند یک دوست) نایل آیم.
Template Design:Dima Group