امیر ثناجو| Amir Sanajou

  عکاس: علی مرادی

فرازی از گات ها

هات 33 بند 2 - کسی که با اندیشه و گفتار و کردار و با بازوان خویش با بدکاران پیکار کند نقشه آن ها را ناکارآمد سازد و یا آنان را به راه راست رهبری کند ، به درستی چنین شخصی خواست پروردگار را انجام داده و به خداوند جان و خرد عشق می ورزد.
Template Design:Dima Group