امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

 دریاچه گول یوردی در ارتفاعات رشته کوه های بزقوش شهرستان  سراب

فرازی از گات ها

هات 29 بند 1 - پروردگارا ! روان آفرینش به درگاه تو گله مند است ، برای چه مرا بیافریدی ؟ چه کسی مرا کالبد هستی بخشید ؟ خشم و ستیز و چپاول و غارت و گستاخی و تجاوز همه جا را فرا گرفته ؛ مرا جز تو پشت و پناهی نیست بنابراین نجات بخشی که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من نشان بده.
Template Design:Dima Group