امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

عکاس: ؟؟

فرازی از گات ها

هات 31 بند 16 - پروردگارا از تو می پرسم هرگاه شخص نیک اندیش و با تاب و توان در راه ترقی خانه و شهر و کشور و پیشرفت راستی کوشش کند از وصال تو برخوردار خواهد گردید؟ ای مزدا اهورا ! کی و چگونه چنین آرزویی برآورده خواهد شد؟
Template Design:Dima Group