با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

زمان

سه شنبه, ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱
سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰