امیر ثناجو| Amir Sanajou

  رشته کوه های بزقوش در شهرستان های میانه و سراب
? ناصر جهدی

فرازی از گات ها

هات 32 بند 5 - ای دیوها ! همان گونه که اهریمن تابکار با اندیشه پلید خود شما را گمراه ساخت و با آموزش نادرست و نوید سروری و بزرگی ، هواخواهان دروغ را به کردار زشت و ناپسند وادار ساخت ، همان گونه شما نیز مردم را گمراه ساخته و از زندگی کامل و خوشبختی جاودانی محروم ساختند .
Template Design:Dima Group