امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

 

عکاس: ؟؟

 

فرازی از گات ها

هات 43 بند 12 - آنگاه به من فرمودی : با دانش کامل از راستی پیروی کن ، سخنی گفتی که خواسته ی قلب من بود. من کوشش خواهم کرد تا فرشته سروش (ندای وجدان) را در درونم بیدار کرده، قلبم را از پرتو ایزدی روشن سازم و به این حقیقت آگاهی حاصل کنم که هر کس از گروه نیکان و بدان آنچه را سزاوار است به او پاداش بخشیده خواهد شد.
Template Design:Dima Group