امیر ثناجو| Amir Sanajou

  جت اسکی سواری در دهکده تفریحی رفاهی سیمرغ تبریز

عکاس: ؟؟

فرازی از گات ها

هات 31 بند 17 - کدام یک از این دو شخص درست کردار و پارسا و یا آیا شخص زشت کردار و ناپاک بهترین راه را برخواهد گزید؟ دانا باید با دانش خویش نادان را آگاه سازد . نشاید که نابخرد گمراه بماند. ای خداوند جان و خرد باشد که راز وهومن (یعنی عشق خدایی و منش پاک) بر همه آشکار گردد.
Template Design:Dima Group