?مجموعه‌ای از طرح‌های چشم‌نواز هنری و معماری که در دوره های قاجار و پهلوی، در بدنه ساختمان‌های خیابان‌های اصلی شهرها اجرا شده است.

عکاس: ؟؟

 

جستجو در سایت