امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

 

 

فرازی از گات ها

هات 48 بند 11 - ای مزدا ، راستی و پاکی با عشق و ایمان به خدا کی به سراغمان خواهند آمد و در پرتو چیرگی بر نفس آشتی و ایمان به ارمغان خواهند آورد؟ هنگام یورش سیه کاران ستمگر و خون خوار چه کسی در برابر آن ها ایستادگی خواهد کرد و چه کسی از دانش و بینش و وهومن برخوردار خواهد شد؟
Template Design:Dima Group