?میدان کاه فروشان در منتهی الیه شمال غربی بازار تاریخی در محله تاریخی شتربان یا همان دوه چی ، تبریز قرارگرفته است، در متون تاریخی از جمله در کتیبه های یافته شده در گورستان محله بیلانکوه، این میدان با عنوان کاه بازار نگاشته شده است.
?در فرهنگ عامه مردم نیز با عنوان سامان میدانی معروف شده است. این میدان توسط راسته بازار شتربان، بافت مجموعه بازار تبریز، به میدان تاریخی صاحب الامر متصل می شود.
? در بررسی میدانی این مجموعه با توجه به متون تاریخی از جمله سفرنامه ها و نقشه های تاریخی، عمده عناصر شاخص معماری این مجموعه را کاروانسراها و حجراتی تشکیل داده است که در مرور زمان، مشاغل خاص برای رفع احتیاج کاروانیان را در خود جای داده است. با توجه به بازخوانی نقشه های تاریخی، که مجموعه کاه فروشان در خارج دیوار تاریخی ساخته شده، بعد از زلزله سال 1193 هجری قمری واقع شده است.
?عکس: سبیلا خیابانی

جستجو در سایت