?در ناحیه جلفا چشمه‌های تراورتن‌ساز متعددی ‌به‌چشم می‌خورد. تراورتن نوعی سنگ‌آهک است که در اثر فعالیت چشمه‌های آب معدنی (گرم و سرد) و اغلب در محیط خشکی تشکیل می‌شود.
?فعالیت‌های آتشفشانی و گسترش سازندهای آهکی در طبقات زمین از الزامات تشکیل چشمه‌های تراورتن‌ساز است.
?چشمه تراورتن به عنوان یکی از ژئوسایت‌ها، ژئو پارک پیشنهادی ارس است که شامل ژئوسایت‌های زمین شناسی، مناطق فسیلی، چشمه‌های معدنی و آبشارهای مختلف است

?عکس: مقصود سامع سردرودی


✅ژئوسایت چشمه تراورتن ساز گئچی قالاسی جلفا
?چشمه تراورتن به عنوان یکی از ژئوسایت‌های منطقه آزاد ارس شامل ژئوسایت‌های زمین شناسی، مناطق فسیلی، چشمه‌های معدنی و آبشارهای مختلف است.
?عکس: اسکندر ابدالی

جستجو در سایت