?بوستان خاقانی یا پارک خاقانی، یکی از بوستان‌های تبریز است که در مرکز این شهر و در مجاورت مسجد کبود و موزه آذربایجان واقع شده است.

?عکس:مقصود سامع سردرودی


?بوستان خاقانی تبریز در یک روز برفی
?عکس: امیر پورعباس

جستجو در سایت