امیر ثناجو| Amir Sanajou

روستای لیوانلو بخش کندوان میانه
عکس: فراز احمدی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 46 بند 5 - مرد توانایی که بنا به دستور ایزدی و یا از راه مهر خواستاران کمک را خواه از هواخواهان راستی و یا دروغ به گرمی پذیرا شود ، او پیرو راه اشا بوده و زندگی اش سرشار از راستی و درستی می باشد. ای هستی بخش دانا ، او بخردی است که با نیروی دانش گمراه را از تباهی و نیستی رهانیده و او را به خودشناسی و اتکای به نفس رهبری خواهد کرد.
Template Design:Dima Group