امیر ثناجو| Amir Sanajou

روستای لیوانلو بخش کندوان میانه
عکس: فراز احمدی

فرازی از گات ها

هات 51 بند 19 - میدیوماه از دودمان اسپنتمان مردی است که با آگاهی کامل از دین مزدیسنا خود را وقف پیشرفت آیی من کرد. او کسی است که کوشش دارد زندگی معنوی را به مفهوم واقعی درک کند و آیین مزدا را با کردار و خدمت به مردم بهتر به جهانیان بیاموزد.
Template Design:Dima Group