امیر ثناجو| Amir Sanajou

?سماق یکی از گونه های گیاهی جنگلی است. گونه ای خودرو که تقریبا دست بشر در گسترش آن کمتر دخالت دارد و اکثراً به حالت خودرو و در دامنه ها ی وحشی چوب زارها، چمنزارها، صخره ها، دره های گود و اطراف جاده ها رشد می کند.
?شهرستان هوراند قطب تولید سماق در آذربایجان‌شرقی محسوب می‌شود و در كشور نیز از نظر تولید محصول باكیفیت و‌ مرغوب جایگاه خوبی دارد. از هر هكتار سماق ٨٠٠ تا ١٠٠٠ كیلو خوشه و از هر دو كیلو خوشه یك كیلو محصول خالص فرآوری شده به دست می‌آید. برداشت سماق از اواسط شهریور ماه شروع می‌شود.
?Sumac  Horand

The city of Horand is the center of sumac production in East Azerbaijan and has a good position in the country in terms of quality and quality product production. Sumac harvesting begins in mid-September.

? عکس: جلال سامع سردرودی

فرازی از گات ها

هات 48 بند 5 - ای آرمئیتی مگزار شهریاران ستمگر و بدرفتار بر ما حکومت کنند بلکه بشود شهریاران دادگر و با ایمان که دارای رفتاری نیکو و دانش و خرد ، راهنمای آن ها است بر ما فروانروایی کنند. آری آرمیتی ، پاکیزگی برای مردم از هنگام زایش بهترین بخشش خداوندی به شمار می رود. ما باید برای آبادانی جهان و پیشرفت کار کرده و هم نوعان خود را به سوی روشنایی و حقیقت رهبری کنیم.
Template Design:Dima Group