امیر ثناجو| Amir Sanajou

طبیعت زیبای منطقه قبادلو جنگلهای ارسباران
 عکس: نسرین پروایی

فرازی از گات ها

 هات 28- مقدمه - سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشوزرتشت الهامی است از سوی خداوند یکتا که انسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهنمایی می کند. پاکان جاویدان (امشاسپندان) و سرودهای مقدس گات ها را فراپذیرید و پیرو آن باشید. ای گات های مقدس با گرامیدن ، به شما درود می فرستم.
Template Design:Dima Group