امیر ثناجو| Amir Sanajou


یکی از شاهکارهای معماری شهر بناب، مسجد اسماعیل بیگ است. این مسجد که بدون کتیبه و از لحاظ معماری قابل مقایسه با مسجد اشرف اوغلي در بی شهری تورکيه مربوط به دوره سلجوقی است
سرستونها، سقف مسجد همچون مسجد اشرف اوغلي تماما چوبی بوده به طوری که نوع تزئینات سرستونها و سقف مسجد بسیار شبیه یکدیگر هستند. از لحاظ زیبایی شناختی و معماری مسجد اسماعیل بیگ بناب شاهکار مساجد چوبی شهرستان است به طوری که در دوره صفویه سرستونها و سقف مسجد و پلان این مسجد در جهت ساختن چهلستون اصفهان توسط شاهان صفوي مورد استفاده قرار گرفته است.
Ismail Beiq Mosque Bonab
It is located in Bahshti Street. Ismail Beiq established it but there is no evidence about him. The materials are brick, stone, mud, wood, limestone, and plaster.  Shabestan has 8 pillars decorated with moqarnas. 
عکس: حسن کاظم نژند

فرازی از گات ها

هات 33 بند 1 - هر کس در این جهان باید برابر آیین ازلی (اشا) یا راستی که بنیان زندگی را تشکیل می دهد رفتار کند زیرا رتو یا رهبر روحانی با کمال بی نظری و از روی وجدان نسبت به نیکان و بدان داوری خواهد کرد و کردار نیک و زشت آن ها را با دقت خواهد سنجید.
Template Design:Dima Group