امیر ثناجو| Amir Sanajou


عکس: احسان نجفلو

فرازی از گات ها

هات 51 بند 7 - ای آفریننده ی زمین و آب و گیاه ، ای مزدا ، در پرتو خرد مقدس خویش رسایی جاودانه را به من بخش . پروردگارا به من توانایی و پایداری بخش و در پرتو منش پاک آموزش های ایزدی را بر من آشکار ساز.
Template Design:Dima Group