امیر ثناجو| Amir Sanajou

عکس: مرتضی بهمرد

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 28 بند 11 - بشود که با این نیایش ها از نعمت راستی و اندیشه پاک برخوردار گردم. ای آفریننده بزرگ و دانا ! از راه خرد و بینش و الهام راز پدید آمدن آفرینش را از روز ازل به من بیاموز تا حقیقت را به مردم جهان آشکار سازم.
Template Design:Dima Group