اقامتگاه بوم گردی شاه عباسی کلیبر
اقامتگاه بوم گردی شاه عباسی کلیبر در ۱۰کیلومتری جاده کلیبر به طرف جانانلو واقع شده است. نزدیکی به کوهستان، جنگل و رودخانه ای که اطراف این اقامتگاه وجود دارد، چشم انداز زیبا و بی نظیری را به این اقامتگاه بخشیده است.

جستجو در سایت