امیر ثناجو| Amir Sanajou

 

 بنای تاریخی طاق چهار سوق  آذرشهر
 با هشت  ستون چوبی متعلق به دوران صفوی

عکاس: ؟؟

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 44 بند 6 - ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آیا آنچه را که بیان خواهم کرد حقیقت دارد؟ آیا عشق و ایمان به خدا و در پرتو کار نیک ، راستی و درستی افزایش خواهد یافت؟ آیا در پرتو منش پاک ، نیروی ایزدی پدید خواهد آمد؟ این جهان بارور و شادی بخش را برای که آفریدی؟
Template Design:Dima Group