?یكی از مکان های زیبا و مقدس، مسجد میرپنج خامنه است که در تاریخ ١۲۸۴ ه.ق، توسط حسین خان میرپنجه-سردار توپخانه مظفرالدین شاه قاجار-بنا نهاده شده است. این مسجد، تنها مسجد منقش شهرستان شبستر می باشد. بنای مسجد، خشتی با تیرهای چوبی است.
? این اثر، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۶، با شماره ثبت ۱۹۵۷۹، به عنوان یکی از آثار ملی ایران، به ثبت رسیده است.

?عکس: سجاد ملّاتقی زاده

جستجو در سایت