امیر ثناجو| Amir Sanajou


خانه امیر پرویز مربوط به اواخر قاجار و اوایل پهلوی است. این خانه در سال  ۱۳۸۴ ثبت ملی شده است.
از ویژگی های این بنا می توان به نمای آجری زیبای آن اشاره کرد . این خانه دارای دو طبقه است که طبقه اول شامل سه اتاق می باشد، ورودی اصلی به ساختمان از ضلع غربی است.
اولین موزه تخصصی صدا و موسیقی کشور در خانه تاریخی امیرپرویز قرار دارد و بالغ بر ۳۰۰ قلم اشیای مرتبط با صدا و موسیقی که در طی سه دهه توسط حسین ساجدی پژوهشگر، مولف و نوازنده عرصه موسیقی جمع‌آوری شده، به نمایش گذاشته شده است.
عکس: غزاله ساجدی

فرازی از گات ها

هات 31 بند 14 - ای هستی بخش ! برای آگاهی از تو می پرسم چه رویدادهایی در گذشته رخ داده و در آینده پیش خواهد آمد؟ ای مزدا ! در تومار زندگی نیکوکاران و بد کاران چه پاداش و کیفری ثبت خواهد شدو وضع آن ها در روز واپسین چگونه خواهد بود؟ از تو می پرسم ، ای هستی بخش که از رویدادهای گذشته و آینده آگاهی ، برای مردان پارسا و نیکوکار چه مقرر گشته و در روز واپسین ، ای مزدا با پیروان دروغ چگونه رفتار خواهد شد؟
Template Design:Dima Group