امیر ثناجو| Amir Sanajou


عکس: مهدی تهرانچی

فرازی از گات ها

هات 51 بند 14 - کرپان ها هیچ وقت نسبت به دستورات و قوانین الهی توجه ننموده و احترامی نمی گذارند. آنان خدمتگزاران جهان را با کردارهای زشت و آموزش های نادرست خویش به تباهی می کشانند، و سرانجام در نتیجه آموزش های گمراه کننده خود نیز به سرای دروغ یا دوزخ خواهند رفت.
Template Design:Dima Group