امیر ثناجو| Amir Sanajou

 
عکس: سعید قاسمی

فرازی از گات ها

هات 32 بند 15 - به راستی کرپان ها و کاوی ها(1) بدست همان کسانی که از آن ها سلب آزادی کرده اند شکست خواهند خورد و تباه خواهند گشت و آنان که از نعمت آزادی محروم بوده اند در پرتو دو بخشش ایزدی (کمال و جاودانی) از سرای منش پاک یا بهشت بهره خواهند برد. (1) کسانی که به فرمان خدا گوش شنوایی نداشتند و بزرگی و شکوه پروردگار را نادیده می گرفتند یا به زبان دیگر کوران و کرانِ خود خواسته که حاضر به شنیدن حقیقت نبودند.
Template Design:Dima Group