امیر ثناجو| Amir Sanajou

تاريخچه بستان آباد

 

شهر بستان‌ آباد در جنوب‌ شرقی تبريز قرار گرفته‌ است‌ و مركز بخش‌ بستان‌ آباد میباشد كه‌ تقريباً در محل‌ شهرك‌ باستانی اوجان‌ قرارگرفته‌ است‌. نام‌ اوجان‌ از قرن‌ ششم‌ به‌ بعد در اكثر تواريخ‌ و كتابهای مربوطه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌.

ياقوت‌ حموی مینويسد: «اوجان‌ شهركی است‌ در آذربايجان‌ و با تبريز ده‌ فرسخ‌ فاصله‌ دارد، در راه‌ ری واقع‌ شده‌، من‌ آنجا را ديدم‌،بارو و بازاری دارد ولی خرابی بر آن‌ راه‌ يافته‌ است‌.» حمدالله‌ مستوفی مینويسد: «اوجان‌ از اقليم‌ چهارم‌ است‌ و در دفاتر قديم‌ آن‌ را از توابع‌ ناحيت‌ مهرانرود شمرده‌اند. آن‌ را بيژن‌ بن‌ گيوبن‌ گودرز ساخت‌. غازان‌ خان‌ تجديد عمارتش‌ كرد و از سنگ‌ و گچ‌ بارو كشيد وشهر اسلام‌ خواند و دارالملك‌ ساخت‌، دور باروی غازانی سه‌ هزار گام‌ بود...»

خواجه‌ رشيد الدين‌ فضل‌ الله‌ در «تاريخ‌ مبارك‌ غازانی» همه‌ جا، اوجان‌ را شهر اسلام‌ خوانده‌ است‌ و شرح‌ جالبی درباره‌ جشن‌بزرگی كه‌ غازان‌ خان‌ در اوجان‌ بر پا داشته‌ آورده‌ است‌. بعد از غازان‌ خان‌ نيز اين‌ شهر همچنان‌ معمور و پايتخت‌ ييلاقی بود و درمراتع‌ اطراف‌ رودخانه‌ اوجان‌ اقامتگاه‌ تابستانی اردو شمرده‌ میشد. حوادث‌ تاريخی متعددی هم‌ در اين‌ منطقه‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌است‌، مانند مرگ‌ قرايوسف‌ تركمان‌ سر سلسله‌ فرمانروايان‌ قراقويونلو در اوجان‌، كه‌ در سال‌ 823 هـ ق‌ اتفاق‌ افتاد و واگذار كردن‌حكومت‌ آذربايجان‌ از طرف‌ شاهرخ‌ به‌ امير جهانشاه‌، كه‌ در پانزدهم‌ شوال‌ 839 هـ ق‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌.

تمام‌ حوادث‌ و اتفاقاتی كه‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌ است‌ به‌ مرور باعث‌ انهدام‌ و ويرانی اين‌ شهر قديمی شده‌ است‌ به‌ گونه‌ای كه‌ اكنون‌ حتینشانه‌ای از آن‌ باقی نمانده‌ است‌ و فقط‌ رودخانه‌ و روستايی به‌ نام‌ اوجان‌ در اين‌ منطقه‌ ديده‌ میشود. همان‌ روستای اوجان‌ نيز به‌شهرستان‌ بستان‌ آباد كنونی تبديل‌ شده‌ است‌.

در اين شهرستان آثار و ابنيه اندكي وجود دارد كه به اختصار اشاره مي كنيم

عمارت نايب‌السلطنه: اين عمارت در سال 1212 ه .ق بنا گرديده است و اكنون از آن خرابه‌اي باقي است.

نادر تپه‌سي: در اينجا آثار بنايي ديده میشود كه گويا نادر شاه در آنجا اقامت گزيده است.

قزل كوشك: ساختمان و قصر سلطنتي شاهان مغول مي باشد.

تپه طاحونه: بين رودخانه صبرلو و حاج آقا مي باشد و داراي آثار مرموزي است.

گورستان آبادي ديزناب و امين آباد كه سنگ نوشته‌هاي قبور آن با خط و زبان عربي در قرون 7 و 8 ه.ق. نوشته شده‌اند.

 

فرازی از گات ها

هات 44 بند 4 - ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه نیرویی زمین را در پایین و سپهر را در بالا نگه داشته است و از فرو افتادنش جلوگیری می کند؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست آنکه به باد وزش و به تیره ابر باران زا تند روی بخشید؟ ای مزدا کیست آفریننده و الهام بخش منش پاک؟
Template Design:Dima Group