?قونقا باشی، میدانی در تبریز و در ضلع جنوب غربی باغ گلستان است. این میدان در ابتدای خیابانی واقع شده که منتهی به ایستگاه راه آهن می شود. این میدان مبداء حرکت تراموا یا قونقا بود.
?شرکت راه آهن جلفا (دولت روسیه) مصمم بود، ایستگاه تبریز (واغزال) را در نزدیکی شهر در کنار گورستان سابق گجیل یا باغ گلستان امروزی احداث نماید؛ ولی چون مسیر راه آهن بایستی به طول سه کیلومتر از زمین های حاصلخیز عبور می کرد و خرید باغات و تاکستان ها و خانه های واقع در مسیر خطیب، لاله و شام غازان از طرف شرکت، گران تمام می شد و از طرفی مردم نیز حاضر به فروش و واگذاری باغات و اراضی خود به شرکت راه آهن نشدند، از این رو شرکت مزبور از کشیدن راه آهن به داخل تبریز صرفنظر کرده و ایستگاه دیگری در خارج شهر و در غرب آن به فاصله ۴٬۵ کیلومتری شهر احداث کرده و خیابان جدیدی را از شهر به ایستگاه راه آهن (واغزال) احداٹ نمود.
?عکس: یوسف بایکانی


✳️مجسمه قونقا در میدان قونقا(قونقا باشی) تبریز
?اثر:ا استاد حد حسینی
?عکس: جواد بَنجَک


 

جستجو در سایت