امیر ثناجو| Amir Sanajou


 ?مقبره حضرت شیخ اسماعیل سیسی در شهر سیس شبستر شهرستان شبستر در منطقه ارونق قرار دادر. وفات ایشان در سال ۷۸۵ هجری قمری در زمان حکومت سلطان احمد بن سلطان اویس آل جلایر بوده است.
?طول عمر با برکت ایشان طولانی و ۱۱۸ سال بوده است. ایشان ده سال مجاور حرمین شریفین بوده‌اند و در خدمت بسیاری از عالمان و عارفان شهیر کسب فیض نموده اند و پس از بازگشت ایشان بسیاری از عارفان و شاعران بزرگ از جوانب عالم در تبریز و سیس خدمت ایشان رسیده و مرید ایشان بوده اند. دور قرآن ایشان تا چند سده در تبریز زنده بوده است. بر طبق اسناد محل خلوت نشینی مریدان ایشان در سیس بوده است.
?Sheikh Ismail Sisi Mausoleum Shabestar
?Sheikh Ismail Sisi Mausoleum is located in Sis Township. Sheikh died in 875 AH. so the mausoleum dates back to Jalairid era. When he died he was 118 years old. He studied mysticism. His followers met him in Sis where was his hometown.

 ?عکس: مهدی طباطبایی?مقبره عارف نامی، شیخ اسماعیل سیسی، شبستر
?Tomb of Sheikh Esmaeil Sisi, Shabestar

?عکس: هادی درخشان


 

فرازی از گات ها

هات 51 بند 17 - فرشوشتر هووگو وجود خویش را که عزیزترین چیز است در راه خدمت به پیشرفت دین بهی ( مزدیسنا ) نثار کرد. بشود که هستی بخش دانا و توانا آرزوهای او را بر آورده سازد تا به اشا دسترسی پیدا کرده و به درک حقیقت نایل آید.
Template Design:Dima Group