امیر ثناجو| Amir Sanajou

  مسجد جامع قريه ترك بالا (مسجد سنگی ) شهرستان میانه
 متعلق به دوره قرن 9 هـ .ق

عکاس: ؟؟

فرازی از گات ها

هات 43 بند 9 - ای خداوند جان و خرد آن گاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت ، از او (منظور از پرسش کردن اشوزرتشت از وهومن، بررسی حقیقت ها با دیده روشن بین و اندیشه ژرف و نیک است) پرسیدم چه کسی را خواستاری بیش از همه مورد نماز و ستایش قرار گیرد ( خود چنین پاسخ گفتم ) تا زمانی که مرا نیرو و توان است فروغ تابناک و معنوی ( منظور فروغ ایمان به خدا است ) تو را ای مزدا می ستایم و به آیین راستی دل خواهم بست.
Template Design:Dima Group