امیر ثناجو| Amir Sanajou


عکس: بهرام تندران

فرازی از گات ها

هات 43 بند 14 - ای مزدا آن سان که مرد دلیر و توانایی به دوست خود مهربانی کرده و او را آرامش می بخشد ، به پیروانم شادی فزون از اندازه بخش . آن شادی و سروری که در پرتو راستی بدست آید و در قدرت شهریاری توست. پروردگارا من از آیین راستی و همه کسانی که پیام آسمانی تو را می سرایند پشتیبانی خواهم کرد.
Template Design:Dima Group