امیر ثناجو| Amir Sanajou


عکس: سجاد عبدی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 44 بند 3 ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. در روز ازل چه کسی آفریدگار و سرچشمه راستی بوده است؟ چه کسی راه سیرِ خورشید و ستارگان را تعیین فرمود؟ کیست آنکه ماه را گاهی بدر و گاهی هلال ساخت؟ ای مزدا من میخواهم از همه ی این حقایق و بسا چیزهای دیگر آگاهی یابم.
Template Design:Dima Group