امیر ثناجو| Amir Sanajou

عکس: میر هادی خطیبی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 51 بند 3 - به سخنان کسانی هم گروه گوش فرادهید که با کردار نیک و گفتار راست و منش پاک ای هستی بخش یکتا خواستار پیوستن به تو هستند، کسانی که تو خود نخستین آموزگار و الهام بخش آنانی ای مزدا.
Template Design:Dima Group