این پل در مسیر رودخانه صافی در شهر بناب بنا شده است. قدمت این پل متعلق به دوران صفوی است. نمای پل آجری و کف پل سنگ‌فرش است. بنای پل از پنج چشمه طاقی شکل تشکیل شده است. پل پنج چشمه درسال ۱۳۷۹در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

عکس: علی اصغر رحیم زاده

جستجو در سایت