امیر ثناجو| Amir Sanajou


عکس: فراز احمدی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 44 بند 10 - ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم ؛ خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. از آیین الهام بخش خود که برای مردم جهان بهترین بخشش است مرا آگاه ساز. آیینی که با راستی همگام بوده و به پیشرفت جهان هستی کمک می کند. پروردگارا ، آرمئیتی را در قلبمان روشن ساز تا در پرتو آن کارهای ما به سوی راستی گرایش پیدا کند. ای مزدا ما را هدایت فرما تا خواسته و آرزوی نهایی ما رسیدن به تو باشد.
Template Design:Dima Group