امیر ثناجو| Amir Sanajou


?عکس: حسن محمدی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دوشنبه, ۲۴ جون ۲۰۲۴
دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۴۰۳

فرازی از گات ها

هات 51 بند 22 - کسی که در پرتو راستی و پاکی هر کاری را چون پرستش پروردگار انجام دهد، از دیدگاه هستی بخش دانای بزرگ بهترین هستی هاست. کسانی که در گذشته و حال چنین بوده و هستند آنان را با احترام و به نام یاد کرده و کوشش خواهم کرد با کردار نیک به مقاموالای آن ها برسم.
Template Design:Dima Group