امیر ثناجو| Amir Sanajou


خسته قاسم، شاعری والامقام و فقیهی بزرگ، اهل فکر و اندیشه بود که در ادبیات شفاهی مردم آذربایجان، جای خاصی را گرفته است.
او به سال ۱۰۸۱ هجری شمسی در تیکمه داش به دنیا آمد. او دوران کودکی را در این روستا گذراند و تحصیلات سنتی را  در نزد مکتب ملا به پایان برد و برای ادامه تحصیل به اردبیل رفت و در مسجد شیخ صفی تحصیل کرده و از همین سالها نیز به آفرینش ادبی هنری پرداخت.
بعد از اتمام تحصیل در اردبیل برای تکمیل درس فقاهت به شهر قم و سپس نجف رفت و چهارده سال تمام در عتبات‌عالیات تحصیل کرد و سپس به موطن خویش مراجعت نمود و به راهنمایی و ارشاد مردم خویش همت گماشت.

Khaste Qasim Tomb Bostan abad
Khaste Qasim was an Ashiq (a kind of musician), literary man who was born in 1081 A.H. in Tikmedash Village. He studied in Sheikh Safi Mosque. He lived 14 years in Najaf  and then he came back to home. He died in 1157 A.H. and buried in Tikmedash.
عکس: یلدا ارشادی

فرازی از گات ها

هات 31 بند 20 - کسی که به سوی راستی و پاکی روی آورد (او پارسایی را پیشه خود سازد) جایگاهش سرای روشنایی یا بهشت خواهد بود. ولی شخصی دروغگو و بدکار زمانی دراز با شیون و افسوس در تیرگی و کوره روشنی به سر خواهد برد. به راستی نیت پلید و کردار زشت شخص بزهکار است که او را گرفتار زندگانی نکبت بار و عذاب وجدان خواهد ساخت.
Template Design:Dima Group