امیر ثناجو| Amir Sanajou


این تپه در ضلع شمالی شهر زرنق واقع شده است که قدیمی ترین لایه تاریخی آن مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می باشد و تا قرن های ۶ و ۷ مورد سکونت بوده و طی کاوش های علمی صورت گرفته از محل، اشیای از دوره های مختلف به دست آمده که در حال حاضر امکان بازدید از محوطه حفاری شده برای گردشگران و صاحبنظران وجود دارد.
Tepe Duzde Baqir (a mound) Heris
It is on the north of Zarnaq Town dating back to 1st mill. BC.- 13th Century.
عکس: اسماعیلی زرنقی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 46 بند 8 - کسی که اندیشه ی آسیب رساندن به هستی جهان را در سر پروراند به درستی از کردارهای زشت او آسیبی به من نخواهد رسید، بلکه نتیجه کردار زشت و نفرت او به خودش بر خواهد گشت. کردار های زشت و تبه کارانه او را از انجام کار نیک و شناخت زندگی کامل باز خواهد داشت و خشم و نفرت به هیچ وجه او را ای مزدا از زندگانی نکبت باری که نصیبش خواهد گردید حفظ نخواهد نمود.
Template Design:Dima Group