این تپه در ضلع شمالی شهر زرنق واقع شده است که قدیمی ترین لایه تاریخی آن مربوط به هزاره اول قبل از میلاد می باشد و تا قرن های ۶ و ۷ مورد سکونت بوده و طی کاوش های علمی صورت گرفته از محل، اشیای از دوره های مختلف به دست آمده که در حال حاضر امکان بازدید از محوطه حفاری شده برای گردشگران و صاحبنظران وجود دارد.
Tepe Duzde Baqir (a mound) Heris
It is on the north of Zarnaq Town dating back to 1st mill. BC.- 13th Century.
عکس: اسماعیلی زرنقی

جستجو در سایت