امیر ثناجو| Amir Sanajou

روستای سوطی بخش کندوان میانه
عکس: فراز احمدی

دیدگاه شما


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

فرازی از گات ها

هات 49 بند 6 - ای مزدا و ای اشا خواستارم که مرا از اندیشه ی پاک و حکمت خویش آگاه سازید تا حقیقت را باز شناسم و دینی را به جهانیان آشکار سازم که از سوی تو ای هستی بخش الهام گردیده است.
Template Design:Dima Group