آجیل تبریز آن قدر برای خودش اسم و رسم دارد  که در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است و تولید خشکبار و آجیل تبریز از نظر کیفیت دارای مرغوبیتی است که تبریز را به عنوان یک شاخص در زمینه خشکبار و آجیل مطرح کرده است.

تبریز سوغاتی های زیادی دارد که یکی از خوشمزه ترین سوغاتی های تبریز علاوه بر شیرینی های مخصوص آن آجیل تبریز است که مرغوبیت و شهرت جهانی دارد و از گذشته محموله هایی از آجیل تبریز، به خارج از ایران صادر می شد و هنوز هم این صادرات رواج دارد.

پای آجیل تبریز درهر عید یا جشنی به خانه ایرانی ها باز می شود و طبق یکی از سنت های قدیمی آراستن آجیل و تزئین  خشکبار است که به همراه دیگر هدایا به خانه تازه عروس در شب چهارشنبه آخر سال، می برند.

آنچه که تبریز را از سایر آجیل و خشکبار تبریز متمایز کرده است طعم و خاصیت و نحوه تف دادن و سلیقه خاص شاغلان در حرفه و صنعت آجیل و خشکبار تبریز است.


عکس: مهدی تهرانچی

جستجو در سایت