اين بنا به گفته اهالي محل براي اقامت اميركبير صدر اعظم ناصرالدين شاه ساخته شده بود ولي با عزيمت او به تهران اين بنا در اختيار اقوامش قرار گرفته است.
كوشك داخل باغ عمارتي در دو طبقه همكف و اول، با پلاني كاملا قرينه و شامل يك طنبي در وسط و چهار اتاق در طرفين آن و با يك راهرو در ضلع شمالي ساختمان است.
 دسترسي به طبقه اول از دو راه پله در طرفين طنبي مي باشد و طبقه اول داراي يك راهرو با چهار اتاق است.
طبقه اول همچنين داراي شومينه هاي زيبايي است كه در بعضي قسمتهاي آن اثراتي از نقاشي روي شومينه ها باقي مانده است  بنا خشتي با نماي آجري و داراي قاب بندي هاي متنوع آجري است.
عكس: امیر سیمین کفش

جستجو در سایت