این خانه در محله تاریخی ششگلان تبریز، کوچه ضیاالدوله واقع شده است.
خانه رحیمی مربوط به دوره قاجار بوده و به شماره ۶۲۱۴ در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
سردر خانه ترکیبی از کاشیکاری و آجرکاری دارد که هنگام ورود به ساختمان ابتدا وارد هشتی و سپس حیاط بزرگی می شویم. دسترسی اتاقهای گوشواره از دو راه پله طرفین بوده که دارای ستون و سرستونهای با تزیینات زیبای گچبری و پنجره های ارسی است.
این خانه در دو طبقه زیرزمین (حوضخانه) و همکف در سه ضلع جنوب، شرق و غربی احداث شده و دارای حیاط باغچه و حوض و تزیینات بسیار زیبایی است.
این خانه تاریخی با مالکیت شخصی، توسط خانواده رحیمی حفظ و نگهداری می شود.
عکس: عباس بنی حسینیان


عکس: عباس بنی حسینیان


 

جستجو در سایت