امیر ثناجو| Amir Sanajouاین خانه در محله تاریخی ششگلان تبریز، کوچه ضیاالدوله واقع شده است.
خانه رحیمی مربوط به دوره قاجار بوده و به شماره ۶۲۱۴ در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
سردر خانه ترکیبی از کاشیکاری و آجرکاری دارد که هنگام ورود به ساختمان ابتدا وارد هشتی و سپس حیاط بزرگی می شویم. دسترسی اتاقهای گوشواره از دو راه پله طرفین بوده که دارای ستون و سرستونهای با تزیینات زیبای گچبری و پنجره های ارسی است.
این خانه در دو طبقه زیرزمین (حوضخانه) و همکف در سه ضلع جنوب، شرق و غربی احداث شده و دارای حیاط باغچه و حوض و تزیینات بسیار زیبایی است.
این خانه تاریخی با مالکیت شخصی، توسط خانواده رحیمی حفظ و نگهداری می شود.
عکس: عباس بنی حسینیان


عکس: عباس بنی حسینیان


 

فرازی از گات ها

هات 49 بند 9 - خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچ گاه اندیشه ی آمیزش با دروغگویان و تبه کاران را به خود نخواهد داد. ای جاماسب خردمند و دانا کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدان اند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش (بهشت) برخوردار خواهند شد.
Template Design:Dima Group