امیر ثناجو| Amir Sanajou

یوخا،‌ نانی است که دیرزمانی سفره ها را جان داده و نمادی است از میراث غنی حیات در قره داغ که امروزه در هزاره سوم با وجود ماشینی شدن اکثر فعالیت ها، هنوز زنان عشایری با صبر و حوصله و با دست های پر مهرشان این نان را برای خانواده‌های خود تهیه می‌کنند.‌‌

 فنون سنتی پخت نان محلی یوخا به شماره 1787 در تاریخ 1397/12/1در فهرست ملی میراث ناملموس کشور ثبت شده است.‌‌

 

فرازی از گات ها

هات 48 بند 8 - آرزوی من ای مزدا برخورداری از نیروی معنوی خشترای تو است. ولی خواست من برای برخورداری کسان و پیروانم از بخشایش های تو ای هستی بخش یکتا بسیار زیادتر است. پروردگارا چقدر آرزو دارم در پرتو راستی و پاکی خود را به جانبازان وفادار و هواخواهان راه حق اشکار سازی تا با یاری اندیشه ی پاک در پیشبرد کارهای نیک کوشا باشند.
Template Design:Dima Group