یوخا،‌ نانی است که دیرزمانی سفره ها را جان داده و نمادی است از میراث غنی حیات در قره داغ که امروزه در هزاره سوم با وجود ماشینی شدن اکثر فعالیت ها، هنوز زنان عشایری با صبر و حوصله و با دست های پر مهرشان این نان را برای خانواده‌های خود تهیه می‌کنند.‌‌

 فنون سنتی پخت نان محلی یوخا به شماره 1787 در تاریخ 1397/12/1در فهرست ملی میراث ناملموس کشور ثبت شده است.‌‌

 

جستجو در سایت