عمارت تاریخی وینق خداآفرین
عمارت وینق در غرب روستای وینق بر بالای تپه ای سنگی قرار دارد . این عمارت قدیمی در حدود ۱۰۰ سال پیش در دوره قاجاریه توسط سرکیس تومانیانس بنا شده است.
این بنا به سبک عمارت های قرن نوزدهم اروپا و روسیه ساخته شده است و هیچگونه معماری اسلامی در آن دیده نمی شود. این بنا در دو طبقه و با سنگهای تراشیده شده به صورت منظم ساخته شده و در یکی از مناطق خوش آب و هوای جنگلهای آینالو قرار دارد.
عمارت وینق شامل بخش‌هایی مانند ایوان سراسری ۶ برج، یک اصطبل و دارای اتاق‌های متعددی است.
Vinaq Mansion Khodaafarin
 This mansion is situated in the west of Vinaq Village on a hill where was the center of Democratic Party. Dating back to Qajar era the architectural style is European and Russian styles (19th Century) . There is no evidence of Islamic architecture. The mansion included Ivan, 6 towers, stable, and several rooms.
عکس: جواد عزتی

جستجو در سایت