عکس: فاطمه شعبانی

 

چشم انداز زیبای زمستانی، مسجد کبود تبریز

عکس: جواد صدری

 عمارت مظفریه (مسجد کبود)، شاهکاری از هنر و معماری

عکس: نوید صدیقی

 

kabood Mosque, Tabriz
عکس: محسن فرجی

 


عکس: هادی درخشان

 

عکس: حسین عبدی

 

عکس: عثمان زبیر
Photo by: usman zubair

 

نمایی زیبا از عمارت مظفریه (مسجد کبود) تبریز
عکس: یونس نظری

 

جستجو در سایت