نمایی زیبا از باغ گلستان تبریزباغ گلستان، نخستین پارک درون شهری تبریز
باغ گلستان باغ گلستان یکی از بوستان‌های قدیمی کشور به حساب می آید. مساحت این بوستان ۵۲٬۰۰۰ متر مربع می‌باشد. باغ گلستان در سال ۱۳۰۸ خورشیدی افتتاح شده‌است.
 باغ گلستان در غرب شهر، متمایل به مرکز تبریز واقع شده است که اطراف آن را خیابان‌های منجم، ملل متحد، نادری و خیابان قونقاباشی فرا گرفته است.
 در نخستین سالیان سده سیصد خورشیدی به فرمان استاندار آن هنگام (مهام) و با پیگیری رئیس بلدیه تبریز(محمدعلی تربیت) نخستین پارک شهر تبریز برای تفریح شهروندان تبریزی در زمین‌های گورستان گجیل ساخته شد.
عکس: هادی درخشان

جستجو در سایت