امیر ثناجو| Amir Sanajou


?کلیسای سهرل یا سهرقه روی تپه ای مشرف به روستای سهرل یا سهرقه مرند واقع شده و در ۴۰ کیلومتری شمال غربی تبریز قرار دارد.
? این کلیسای یکی از کلیساهای ارامنه کاتولیک است و نام آن از اسم یکی از حواریون حضرت عیسی (ع) به نام یوحنا که ارامنه به آن هوانس می گویند، گرفته شده است.
?قدمت بنای این کلیسا را به قرن ۵ و ۶ میلادی نسبت داده اند ولی بنای اصلی بارها بر اثر ویرانی تجدید بنا شده است. قدمت بنای فعلی که توسط معماران روسی و فرانسوی و استادکاران آذربایجانی ساخته شده، به سال ۱۸۴۰ میلادی می رسد. گنبد بنا طرح آجرکاری دارد که از مهمترین کارهای دوران قاجاریه محسوب میشود.
Sohrol Church, Sohrol Village

?عکس: احمد خوش مرامی نوبر
?عکس: علی منافپور

?عکس: مهدی طباطبائی

 ? عکاس: امیرعلی نواده شهلا

?عکس: مهدی پورنصر


?عکس: بهزاد عظیم

فرازی از گات ها

هات 29 بند 9 - آن گاه روان آفرینش با بانگ بلند گوید : آیا من باید بدون چون و چرا پشتیبانی شخص ناتوانی را قبول کرده و به سخنان او گوش دهم ؟ به راستی مرا آرزوی شهریار نیرومند و توانایی بود. چه وقت چنین شخصی برای یاریم به پا خواهد خواست و با بازوان نیرومند خود مرا پشتیبانی خواهد کرد؟
Template Design:Dima Group